Sika SCHÖNOX

 

Lager verbruik, snellere droging – nieuwe recepturen maken SCHÖNOX SDG PLUS en SCHÖNOX ZM nóg beter!

Lager verbruik, snellere droging – nieuwe recepturen maken SCHÖNOX SDG PLUS en SCHÖNOX ZM nóg beter!

Wij zijn voortdurend bezig onze SCHÖNOX producten te optimaliseren om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van de verwerker. Wat “Voor de vakman gewoon beter” in de praktijk kan betekenen, dát laten de nieuwe recepturen van SCHÖNOX SDG PLUS en SCHÖNOX ZM tijdens hun verwerking en toepassing duidelijk blijken.  

De gebruiksklare, zeer emissie-arme Speciaal-Dispersie-Grondering SCHÖNOX SDG PLUS dient als restvochtscherm op verwarmde en onverwarmde, cementaire ondergronden. De receptuurverbetering brengt gelijktijdig nog meer voordelen met zich mee, zoals een lager verbruik, een betere hechting en meer verwerkingsgemak.

Een lager verbruik van SCHÖNOX SDG PLUS
De eerste laag van de grondering wordt vanaf nu in de verhouding 1:1 met water verdund. Daardoor ligt het verbruik op slechts 75 g/m²! Het oprollen wordt daardoor ook nog makkelijker.

De tweede laag wordt na droging onverdund aangebracht (minimaal 175 g/m²). Het totale verbruik voor twee lagen is dus nu 250 g/m². De verbeterde receptuur zorgt tevens voor een uitstekende hechting en zeer korte droogtijden. Reeds na 2 uur kan er met SCHÖNOX-Producten verder worden gewerkt!

Kortere droogtijden bij SCHÖNOX ZM
De factor tijd speelt bij de verbetering van de zelfverlopende egalisatie SCHÖNOX ZM een belangrijke rol. Door de aangepaste receptuur kon de wachttijd tot bekleedbaarheid, bij verschillende laagdikten, met de helft worden gereduceerd! Bijvoorbeeld van 12 naar 6 uur bij een laagdikte van 3 mm of van 48 tot 24 uur bij een laagdikte tot 10 mm.

Naast de snellere droging profiteren de verwerkers nu ook van een verbeterde drukvastheid. Deze stijgt van CT-C30-F7 naar CT-C40-F7. Desondanks blijft de gewenste schuurbaarheid behouden.

Verdere productinformatie over de verbeterde recepturen kunt u op de betreffende productbladen vinden.

SCHÖNOX SDG PLUS
SCHÖNOX ZM

Print