Sika SCHÖNOX
Įmonės politika

Įmonės politika

„SCHÖNOX GmbH“ yra į klientą orientuota aukštųjų technologijų įmonė, kuri specializuojasi aukščiausios kokybės cheminių statybinių medžiagų kūrimu, gamyba ir platinimu. Mūsų QHSE&S (kokybės, sveikatos, saugumo, aplinkosaugos ir saugos) valdymo sistema apima visus su kokybe, energijos taupymu, sveikata, saugumu darbe, aplinkos apsauga ir sauga susijusius aspektus. Ji sudaro pagrindą visiems mūsų procesams.

Aktyviai siekiame, kad mūsų klientai susilauktų sėkmės

•    Savo produktais, sistemomis ir paslaugomis siekiame ilgam pagerinti profesinį mūsų klientų gyvenimą.
•    Manome, kad pagrindiniai sėkmės veiksniai yra dėmesys klientui, emocinis kliento lojalumas ir kliento pasitenkinimas.
•    Sąžiningai ir skaidriai bendraudami stipriname abipusį ryšį ir pasitikėjimą.

Į priekį mus varo sėkmės siekis

•    Sprendimus priimame kompetentingai, greitai ir atsakingai.
•    Priimti sprendimai vykdomi metodiškai.
•    Sukuriame atskiras ir aiškias kompetencijos ir atsakomybės ribas.
•    Aiškius ir ambicingus tikslus deriname su bendrovės strategija.

Kokybę ir naujoves rasite tiek produktuose, tiek paslaugose

•    Nuolat bendraudami su klientais, tiekėjais ir kitais partneriais, kuriame tokius produktus ir siūlome tokias paslaugas, kurios mūsų klientams suteikia realios pridėtinės vertės.

Kokybė – tai užduotis visiems mūsų darbuotojams

•    Kurdami atvirą įvairiapusiškumu grįstą aplinką skatiname kūrybiškumą.
•    Skatiname darbuotojus dalintis savo idėjomis ir nuolat ieškoti tobulėjimo būdų bei naujovių. Mes pasitikime savo darbuotojais ir suteikiame jiems laisvės siekti užsibrėžtų tikslų.
•    Iš savo darbuotojų tikimės, kad jų veiksmai bus grįsti įsipareigojimu ir noru prisiimti atsakomybę.
•    Remiame ir skatiname asmens įsipareigojimą ir asmeninę atsakomybę.

Pagrindiniai uždaviniai yra energijos tapymas, sveikata, saugumas darbe, aplinkos apsauga ir sauga (HSE&S)

•    Visada siekiame rodyti pavyzdį elgesio, sąžiningumo ir atsakomybės prasme.
•    Mūsų įmonėje labai svarbu žmonių apsauga ir saugumas.
•    Esame įsipareigoję kiek įmanoma mažiau kenkti gamtai ir aplinkai.
•    Stengiamės sistemingai didinti mūsų produktų tvarumą visu jų tarnavimo laikotarpiu.
•    Pristatydami aplinkosaugos strategiją įsipareigojame atsakingai valdyti energijos sąnaudas, sistemingai vertinti energijos suvartojimą bei numatyti ir įdiegti energijos taupymo priemones.
•    Įsipareigojame laikytis visų įstatymų, vidinių įmonės ir kitų susijusių etinių reikalavimų.
•    Mūsų valdymo sistema aiškiai apibrėžia atsakomybės ribas, kai kalbama apie energijos taupymą, sveikatą, saugumą darbe, aplinkosaugą ir saugą. Reguliariai atlikdami valdymo sistemos patikrinimus, vidinius auditus ir imdamiesi įvairių mokymo priemonių užtikriname tvirtą šios sistemos įsišaknijimą įmonės struktūroje ir jos įgyvendinamą.

2014 m. birželis, Rosendahl

Helmut TwilferVykdomasis direktorius

Print