Ettevõtte poliitika

Ettevõtte poliitika

SCHÖNOX GmbH on kliendile orienteeritud kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis on spetsialiseerunud tippkvaliteediga keemiliste ehitusmaterjalide väljatöötamisele, tootmisele ja tarnimisele. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem QHSE&S katab kõik kvaliteedi, energiatõhususe, tervishoiu, tööohutuse, keskkonnakaitse ja turvalisuse aspektid ja on kõigi meie protsesside aluseks. Töötame innustunult meie klientide edu nimel.

•    Meie jaoks on harjumuspärane klientide kutsetegevuse pidev täiustamine meie toodete, süsteemide ja teenuste abil.
•    Meie jaoks on edu keskseteks teguriteks keskendumine klientidele, emotsionaalsele kliendilojaalsusele ja klientide rahulolule.
•    Ausate suhetega ja läbipaistva kommunikatsiooniga edendame me ühtekuuluvustunnet ja tugevdame vastastikust usaldust.

Meid ajendab meie ettevõtte edu

•    Meie eesmärgiks on pädevad, kiired ja siduvad otsused.
•    Sel viisil vastuvõetud otsused viiakse meetodiliselt ellu.
•    Me loome eristuvad ja üheselt mõistetavad pädevus- ja vastutusalad.
•    Me kombineerime harmooniliselt selged ja väljakutset pakkuvad eesmärgid ja korporatiivse strateegia.

Me levitame kvaliteeti ja uuenduslikkust nii toodete kui ka teenustega

•    Olles pidevalt dialoogis oma klientide, tarnijate ja teiste partneritega, töötame me välja ja valmistame tooteid ning pakume teenuseid, mis annavad meie klientidele tõelist lisaväärtust.

Kvaliteet on kõigi töötajate kohuseks

•    Mitmekesisusega kujundatud avatud õhkkonna loomisega stimuleerime me loovust.
•    Me julgustame töötajaid ideedest teadaandmiseks ja täiustamis- ja uuendusmeetodite pidevaks otsimiseks. Me usaldame oma töötajaid ja anname neile eesmärkide saavutamiseks manööverdamisruumi.
•    Me ootame oma töötajatelt, et nende tegevus lähtub pühendumisest ja vastutustundlikkusest.
•    Me toetame otseselt ja julgustame isiklikku pühendumist ja isiklikku vastutustundlikkust.

Põhieesmärkideks on energiatõhusus, tervishoid, tööohutus, keskkonnakaitse ja turvalisus (HSE&S).

Trüki