SCHÖNOX LIVE

Kvalitné produkty pre stavebníctvo a renovácie, to nie je zďaleka všetko: uľahčujeme Vašu prácu každý deň. K tomu patrí priamy osobný kontakt - na stavenisku, v obchode, pri školeniach a prezentáciách. Od človeka k človeku.