Fästmassor för alla behov

I vårt sortiment av fästmassor finns allt det du behöver, oavsett om det är till en enkel gästtoalett (torr miljö) eller till den lokala simhallen (våtmiljö). När du väljer fästmassa ska du ta hänsyn till:

  • var den ska monteras, t ex torr eller våt miljö, hur stora rörelser underlaget har
  • hur absorberande eller tät plattan är
  • om plattan är kalibrerad eller inte
  • om fästmassan syns igenom
  • hur stora plattorna är
  • hur snabbt du ska foga och färdigställa arbetet
Torra rum som t ex gästtoalett
Här rekommenderar vi främst SCHÖNOX TLX, eftersom det är kakellim som är färdigt att använda.

Våtrum
Här rekommenderar vi främst SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q6 W, Q8 och Q9, som alla är riktigt bra hängfix.

Absorption
Då plattorna är porösa och absorberande rekommenderar vi främst SCHÖNOX Q6 eller Q9 W eftersom de är baserade på vitcement och inte ger färggenomslag.

Är plattorna täta, som t ex många sorter av granitkeramik, rekommenderar vi främst SCHÖNOX Q4 RAPID för att minimera att plattorna rör sig innan fästmassan brinner.

Okalibrerade plattor, t ex natursten
Här rekommenderar vi främst SCHÖNOX Q9 W eftersom den går att bygga med.

Glasmosaik och andra plattor som är känsliga för färggenomslag
Här rekommenderar vi främst SCHÖNOX Q6 W. Vid natursten rekommenderas främst SCHÖNOX Q9 W.

Stort format, större än 30 x 30 cm
Här rekommenderar vi främst SCHÖNOX TT S8, TT S8 RAPID eller TT BASIC vilka allihop är flytfix. Välj massa beronde på hur snabbt du vill färdigställa arbetet.

När det är riktigt bråttom
Här rekommenderar vi SCHÖNOX Q4 RAPID eller flytfixet SCHÖNOX TT S8 RAPID.

För det hållbara projektet
När hållbarhet står extra mycket i fokus rekommenderar vi främst vår fästmassa som innehåller cirka 50 % återvunnen råvara. Den innehåller också lättfiller, vilket gör den extra krämig att arbeta med men också bättre ur transportsynpunkt då den ger mindre koldioxid utsläpp. Lättfillern gör också att räcker längre vilket också gör produkten bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Skriv ut