Hur arbetar vi med kvalitetsmärkning

Hur arbetar vi med kvalitetsmärkning

Vi ser det som självklart du inte ska behöva oroa dig för att luften du andas in ska innehålla farliga ämnen. Det går att skapa kvalitativa produkter. Både ur miljö- och användningssynpunkt.
 
Vi gör vårt yttersta för att garantera att våra produkter har en så minimal påverkan på dig och din miljö som möjligt. Därför testar vi våra produkter på bästa tänkbara sätt.

EMICODE - EC 1 och EC 1 PLUS
EC 1 visar att en produkt består av material som har en låg påverkan på sin närmiljö. EC 1 PLUS-märkta produkter visar att produkten består av material som har en väldigt låg påverkan på sin närmiljö.

M1 - Klassificeringssystem för att främja en god utveckling
M1 är ett klassificeringssystem som syftar till att främja utvecklingen av byggmaterial som har en minimal påverkan på miljön. M1 står för låg grad av utsläpp. Systemet visar vilka material som är rekommenderade vid t ex byggnation av vanliga kontors- och bostadsmiljöer.

Dust Reduced - Vårt utbud av dammreducerande produkter utvecklas ständigt
Idag kan vi erbjuda en stor mängd olika pulverbaserade spackel, avjämningsmassor, fästmassor och fogbruk som samtliga ger upp till 90 % minskning av damm vid tillblandning. Det ger inte bara en hälsomässig fördel för dig som kund. Du behöver inte spendera lika mycket tid på att städa upp, samtidigt som dina kunder upplever en minskad påverkan i sin arbets- eller kontorsmiljö.

Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.

Kommentar