Renovatie van tegelwerk in badkamers

Renovatie van tegelwerk in badkamers

Bij het vervangen van tegelwerk in badkamers komt heel wat kijken. De oude tegels moeten worden geheel of gedeeltelijk worden verwijderd en het is altijd maar de vraag wat er ónder die oude tegels tevoorschijn komt. Soms weet je bijna zeker wat je kunt verwachten, maar in veel gevallen moeten we ons noodgedwongen laten verrassen. Het maakt ook een groot verschil of het een badkamer in de sociale woningbouwsector betreft of bijvoorbeeld een badkamer uit het luxe segment. In het eerste geval zal de woningbouwvereniging de nodige eisen stelt aan de maximale renovatietijd, de toe te passen materialen en de kosten daarvan. Daar wordt doorgaans veel voor weinig geld gevraagd terwijl de mogelijkheden in het luxe segment beduidend groter zijn. Vooralsnog staan we altijd voor uitdagingen. Dat geeft niet, want we zijn eigenlijk niet anders gewend.  

We starten in de kale, gesloopte badkamer waarvan het nieuwe leidingwerk en aansluitingen al zijn aangebracht. Op de vloer komt een nieuwe zand/cementdekvloer waarbij het soms zinvol is om deze in een “sneldrogende” versie aan te brengen. Kost weliswaar wat meer geld, maar de droging schiet wel lekker op. De wand moeten opnieuw worden uitgevlakt want de resten van het oude zetwerk hebben in geen geval de gewenste vlakheid. In beide gevallen is extra aandacht gewenst voor het grondig verwijderen van scheidende lagen op vloer‐ en muurvlakken. Losse, oude delen vormen nu eenmaal geen stabiele ondergrond voor nieuwe lagen. Daarna volgt een geschikte voorstrijk‐ of gronderingslaag om de hechting te verbeteren en de zuigkracht van de oude ondergrond te verminderen. Hierna kan een cementaire mortel in de gewenste laagdikte worden aangebracht. Ook hier bieden sneldrogende en standvaste mortels een uitkomst en als we het ons nog makkelijker willen maken kunnen we ook nog lichtgewicht producten toepassen. Smeert net zo makkelijk en spaart de armen of schouders! Voor de kosten hoef je het in ieder geval niet te laten. 

Als de vloer nu ook nog droog is kunnen we beginnen. De vraag is alleen: waarmee gaan we beginnen?
Gaan we nu wél of niet een kimband als hoekafdichting plaatsen of kiezen we voor een volledig afdichting onder het tegelwerk in de gehele ruimte? Of sluiten we een compromis met onszelf en besluiten we dat het afdichten van de douchehoek wel voldoende zal zijn? Het antwoord is eigenlijk simpel: dat hangt af van de wensen, eisen en financiële mogelijkheden van de opdrachtgever. Als hij/zij vooraf goed naar je heeft geluisterd zal deze begrijpen dat een goede afdichting onder het tegelwerk gewoon een “must” is. We kunnen dus in de offertefase al een heleboel adviseren en de klant mentaal voorbereiden op hetgeen dat komen gaat.          

De noodzaak voor een afdichting onder tegelwerk is in Nederland echter (nog) vrijblijvend terwijl in bijvoorbeeld Duitsland de afdichtingsnorm gewoon “wet” is. Het is daar niet de vraag óf er een afdichting moet worden toegepast, maar wélke. En die moet dan ook nog passen op de desbetreffende vlakken. Zo wordt voor een douchehoek een andere afdichting toegepast dan bij een wastafel. Het staat allemaal keurig beschreven in de kakelverse DIN 18534. In deze, dwingend voorgeschreven, Duitse norm staat exact beschreven waar en wat voor soort afdichtingen in een badkamer moeten worden toegepast. Op de ene muur of vloer is een afdichting op dispersiebasis voorgeschreven en op een ander vlak weer een materiaal op een cementaire basis. En soms is het aanbrengen van waterdichte banen nodig.
Hier is geen discussie mogelijk over de vraag “of het wel nodig is”, nee: het móet! Punt!  

Maar in Nederland is het allemaal nog niet zover en kunnen we het prijspeil van een te renoveren badkamer nog prima beïnvloeden Géén afdichting aanbrengen is nu ook weer zo kaal, dus volstaan we meestal gewoon met wat pasta en kimband in de douchehoeken. Inderdaad: horizontaal en verticaal.  

Laten we eens aannemen dat dit laatste het geval is en we nu kunnen beginnen met het aanbrengen van het nieuwe tegelwerk. Dan rijst de vraag wat voor soort tegellijm hier het beste in aanmerking komt. We kunnen het onszelf makkelijk maken door voor een kant‐en‐klare pastalijm te kiezen, maar deze kent wel een specifiek  toepassingsgebied. Of we kunnen kiezen voor een poederlijm waarvan de inzetbaarheid zich uitstrekt tot vloer‐ en wandtoepassingen waarbij de aanwezigheid van een vloerverwarming de tegellijm koud laat. De consistentie van deze poederlijmen zijn makkelijk instelbaar door aanpassing van de waterhoeveelheid. Ook in dit geval is het tegenwoordig mogelijk om van een zgn. Light‐lijm gebruik te maken. Met minder zakken in de wagen toch dezelfde vierkante meters kunnen maken spreekt zeker tot de verbeelding. Het stofarme karakter van de lijm draagt tevens bij aan een schonere werkomgeving.  

Het afvoegen met hoogwaardige, cementaire voegmortels maakt het tegelwerk bijna compleet. Afkitten met een elastische, waterdichte voeg op siliconenbasis is dan de laatste handeling. De kleur van de kit kan worden afgestemd op de gekozen cementaire voegkleur of anders is er altijd nog een middenweg in de vorm van een transparant grijze (trijs) kitvoeg.

Print


Afdichtingsmortel bij de wand‐vloer‐aansluitingen aanbrengen en het voegendichtband inleggen en met een troffel aandrukken.
Rondom de af te dichten leidingdoorvoer materiaal aanbrengen. Een “Dehnzonenmanchet” over de leidingdoorvoer stulpen en aandrukken.
Voor het sluiten en afdichten van de aansluitings‐ en dilatatievoegen met siliconen‐kit opvullen.
Wij verbeteren uw werkleven iedere dag – met afdichtingen, tegellijmen, egaliseermiddelen, parketlijmen, en vele andere kwaliteitsproducten voor de bouw en renovatie. Met praktijkgerichte oplossingen en geëngageerde service staan wij voor u klaar.

Laatste meldingen