Prefab beton vaak nog te jong voor afwerking

Prefab beton vaak nog te jong voor afwerking

De toepassing van jong beton in de prefab-woningbouw neemt een grote vlucht. Voor de tegelzetter en stukadoor is het vooral zaak de leeftijd van het beton te achterhalen! Waarom? Hier geeft het laatste persbericht van de Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) een duidelijk antwoord op.      

Beton bereikt na drie maanden vereiste eindsterkte voor stuc-, egaliseer- of tegelwerk 
Nederland staat voor de opgave om voor 2030 ruim 900.000 woningen te bouwen. Om dit voor elkaar te krijgen, neemt modulair of industrieel bouwen een steeds grotere vlucht. Met prefab betonbouw voor wand- en vloertoepassingen kunnen zeer hoge bouwsnelheden worden bereikt. Maar prefab bouwen heeft ook een keerzijde: het blijkt in de praktijk veelal onmogelijk om het zeer jonge beton af te werken met bijvoorbeeld stucwerk of tegelwerk. Het beton moet daarvoor eerst op de benodigde eindsterkte komen.

Leveranciers van tegellijmen, verenigd in de VLK (Vereniging Lijmen en Kitten), en bouwers worden geregeld geconfronteerd met schade aan stuc-, egaliseer- en/of tegelwerk op prefab betonnen ondergronden. Dat ligt meestal aan het zeer jonge beton dat nog niet op de vereiste eindsterkte is om een geschikte ondergrond te zijn voor stuc- of tegelwerk. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenafwerking.

Qua constructieve sterkte is het prefab beton vaak voldoende uitgehard om in de ruwbouw te worden toegepast, maar het is nog volop bezig met het opbouwen van de eindsterkte. Het bereiken van die eindsterkte is cruciaal. Lijmleveranciers vermelden in hun technisch advies en productbladen dat de betonnen ondergrond tenminste drie maanden oud moet zijn om te kunnen worden voorzien van stuc-, egaliseer- of tegelwerk.

Informatie in de keten

Deze situatie kan vrij eenvoudig worden voorkomen door betere communicatie in de keten. Zo is de producent van de betonnen prefab-elementen niet direct betrokken bij het bouwproces en weet hij meestal niet wanneer het beton van stuc-, egaliseer- of tegelwerk wordt voorzien. De stukadoor, de vloerafwerker en tegelzetter heeft van dit alles geen weet: hij wordt ingehuurd om zijn werk te doen en krijgt geen informatie over de leeftijd van het beton. Ook hier mist noodzakelijke communicatie. Het is van belang dat zowel de betonproducent als de afwerker hier informatie over ontvangen, zodat mogelijke schade - en daardoor oponthoud - kan worden voorkomen.

Goede informatieverschaffing tussen de betrokken partijen is dus van groot belang. Betrek hen in een vroeg stadium bij het bouwproces en maak dit soort punten al in het begin van het bouwtraject bespreekbaar. Zo krijgen de aannemer en de afwerker de gelegenheid om het betonnen element de noodzakelijke leeftijd van drie maanden te laten bereiken. Sterker nog, door middel van bijvoorbeeld een sticker met productiedatum op de zichtzijde van de betonelementen kunnen misverstanden worden voorkomen. Uiteraard speelt de aannemer, als spin in het web, hier de belangrijkste communicatieve en bepalende rol. Het moet tenslotte gisteren al af zijn ...


Print


Wij verbeteren uw werkleven iedere dag – met afdichtingen, tegellijmen, egaliseermiddelen, parketlijmen, en vele andere kwaliteitsproducten voor de bouw en renovatie. Met praktijkgerichte oplossingen en geëngageerde service staan wij voor u klaar.

Laatste meldingen