Grote zekerheid door werken met een compleet systeem

Grote zekerheid door werken met een compleet systeem

Een goede vloerbekleding heeft uiteraard een stevige en solide basis nodig. Zekerheid voor alles! Dit betekent dat de ondergrond van te voren moet worden beoordeeld op geschiktheid, stabiliteit en uiteraard op restvochtpercentage. Nakomend vocht moet ten slotte altijd worden voorkomen. Hiervoor is het nodig om naast de broodnodige kennis van ondergronden, bekleding en verwerkingswijze ook te beschikken over de juiste producten. Daarbij is het raadzaam om producten van één producent te kiezen zodat er grote zekerheid bestaat over het gehele systeem en bijbehorende waarborg.

Egaliseren
Vooral bij elastische vloerbekledingen is een vlakke ondergrond nodig. SCHÖNOX biedt dan de juiste producten! Bij cement‐ of gips‐gebonden ondergronden is een voorstrijkmiddel zoals SCHÖNOX VD FIX inzetbaar als universele grondering met zeer korte droogtijd. Daarna kunnen er zo nodig reparaties aan de ondergrond worden uitgevoerd met SCHÖNOX RM, een sneldrogende reparatiemortel.
Voor een gladde vloer met gelijkmatige zuigkracht zijn SCHÖNOX ZM (cementbasis) of SCHÖNOX AM (gipsbasis) de aangewezen egaliseermiddelen. En er is sprake van een zeer oneffen vloer, dan bieden de producten uit de SCHÖNOX HS‐serie (Hybride egaliseermiddelen) uitkomst. Hierop kunt u, zelf bij hele dikke lagen, al na 48 uur verder werken.

Lijmen
Naast de producten ter voorbereiding van de te bekleden ondergrond beschikt het SCHÖNOX programma ook over de juiste lijmen om bijvoorbeeld LVT te verlijmen. SCHÖNOX EMICLASSIC is dan de meest universeel toepasbare dispersielijm met een inlegtijd van maar liefst 2 uur. Deze alleskunner kan ook linoleum, rubber, heterogeen en homogeen PVC en uiteraard tapijt verlijmen. Als het nog sneller moet dan is een dispersielijm met vezels zoals SCHÖNOX DUROCOLL met 30 minuten inlegtijd de oplossing bij LVT‐stroken of tegels. Een hard‐elastische lijmril zorgt voor verbeterde stabiliteit van de stroken.

Speciale lijm
Is er sprake van een te verwachten hoge, mechanische belasting of van extreme zoninstraling? Dan biedt de nieuwe SCHÖNOX PROTECT uitkomst. Deze hoogwaardige, één‐componenten SMP‐lijm laat zich als een dispersielijm verwerken, maar heeft de kleefkracht, stabiliteit en eigenschappen van een PU‐lijm. Zelfs bij zware belastingen of buitensituaties! Vieze handen en vervuilingen op de nieuwe bekleding zijn verleden tijd want lijmresten laten zich eenvoudig verwijderen. Door het grote toepassingsgebied van SCHÖNOX PROTECT is de inzet van een gebruikelijke PU‐lijm dan ook niet meer noodzakelijk.

Vakmanschap
Uiteraard moet de bekleding op de juiste wijze worden aangebracht en afgewerkt, daar is ervaring, vakmanschap en kennis voor nodig. En laten we dat laatste nu in ruime mate in huis hebben. Sterker nog: u kunt daar ook gebruik van maken! Door het bijwonen van één van onze vele scholingen en demonstraties heeft u de kans om uw kennis aan te vullen en moeilijke thema´s of vraagstukken bespreekbaar te maken. Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden en deel uw ervaring met andere vakmensen! Zo heeft u altijd alles in één hand.

SCHÖNOX – Voor de vakman gewoon beter.

Print


Bij cement‐ of gips‐gebonden ondergronden is een voorstrijkmiddel zoals SCHÖNOX VD FIX inzetbaar als universele grondering.
Een vlakke ondergrond is bij elastische vloerbedekkingen absoluut noodzakelijk.
Afgaand van het inzetgebied en de te verwachten belasting moet voor de passende lijm gekozen worden.
Wij verbeteren uw werkleven iedere dag – met afdichtingen, tegellijmen, egaliseermiddelen, parketlijmen, en vele andere kwaliteitsproducten voor de bouw en renovatie. Met praktijkgerichte oplossingen en geëngageerde service staan wij voor u klaar.

Laatste meldingen