In order to show this YouTube video you have to check "Marketing Cookies" in the cookie settings and confirm your selection - or click on "Accept all cookies".

Cookie settings

Závěry konference ČMA

Bez vize rozvoje země se točíme v kruhu, shodli se řečníci konference Kam kráčí management
Závěry konference ukázaly jasnou podporu přijetí dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030 vládou ČR. „Přijetí a důsledná implementace dlouhodobé strategie na úrovni vlády bude příležitostí pro cílené uplatnění inovativních řešení ve všech oblastech a vytvoří stabilní prostředí pro podnikání a tím i prosperitu země,“ vyjádřil se Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace. 

Tisková zpráva z konference
Video: záznam konference
Fotogalerie

PARTNERSTVÍ

Společnost Sika CZ je hlavním partnerem konference " Kam kráčí management? Strategický rámec Česká republika 2030," kterou pořádá Česká manažerská asociace spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj.

Konference se uskuteční 16. 2. 2017 v Chateau Herálec (okr. Havlíčkův Brod).

CÍLE KONFERENCE
  • Odborná diskuze k jednotlivým oblastem Strategického rámce Česká republika 2030, kritické zhodnocení
  • Formulace jasných stanovisek českého byznysu směrem k přijetí tohoto dokumentu Vládou ČR
DEBATA O BUOUCNOSTI - JAK BY TO MOHLO BÝT V ROCE 2030?
„Kam kráčí management?“ je tradiční akcí Regionálního klubu Brno České manažerské asociace a zároveň jednou z největších platforem klubu pro setkávání a diskusi k různým tématům. Ta nastávající se koná v době finalizace nového strategického rámce udržitelného rozvoje s názvem Česká republika 2030. Záštitu nad ní si vzala také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která se na vytvoření tohoto dokumentu významně podílela.

Panelová diskuse v rámci konference se zaměří na myšlení o budoucnosti, bez kterého není možné realizovat dlouhodobé plánování a rozvoj nejen veřejných politik, ale i strategií firem a v neposlední řadě i plánování budoucnosti každého občana a jeho rodiny. Panelistky a panelisté budou diskutovat trendy ovlivňující globální vývoj a vývoj České republiky do roku 2030 a přístupy k práci s trendy, tvorbou vizí a scénářů jako podkladů pro rozhodování na všech uvedených úrovních.

DISKUTUJÍCÍ V PANELU:
  • Jana Matesová - světová ekonomka
  • Jaroslav Biolek - spolumajitel AutoCont
  • Olga Kupec - majitelka Abydos
  • Jan Žůrek - partner KMPG, prezident CBCSD
  • Jaroslav Pašmik - VŠE, Centrum managementu udržitelnosti
  • Anna Kárníková - Rada vlády pro udržitelný rozvoj
  • Ivo Hlaváč - člen představenstva ČEZ
 
ČESKÁ REPUBLIKA 2030
je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se  rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Tento zásadní dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI SIKA

Společnost Sika přijímá odpovědnost za vytváření trvale udržitelných řešení, která povedou k úsporám materiálu, vody a energie ve stavebnictví a dopravě. Sika usiluje o vytváření hodnot pro všechny zúčastněné strany pomocí svých výrobků, systémů a řešení v celém dodava-telském řetězci a po celou dobu jejich životnosti. Vytvořená hodnota daleko převažuje dopad výroby, distribuce a používání.

Cílem je tvorba a zvyšování hodnot při snižování dopadu. Strategií plné integrace udrži-telného rozvoje do všech procesů podnikání si společnost Sika udržuje konkurenční výhodu. Ve vnitřních záležitostech společnost podporuje udržitelný rozvoj pomocí programů hospodárnosti a bezpečnosti, a tak podporuje rozvoj hospodářství, společnosti i životního prostředí.

VIDEO - STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI SIKA
VIDEO - VĚTŠÍ PŘÍNOS - MENŠÍ DOPAD

Tisk


Autor: SCHÖNOX LIVE

Kvalitní produkty pro stavebnictví a renovace, to není zdaleka všechno: usnadňujeme Vaši práci každý den. K tomu patří přímý osobní kontakt – na staveništi, v obchodě, při školeních a prezentacích. Od člověka k člověku.

Naše produkty Vám usnadňují práci každý den – hydroizolace, lepidla na obklady, spárovací hmoty, podlahová lepidla, penetrace, nivelační hmoty a mnoho dalších výrobků pro stavebnictví. Máme pro Vás praktická řešení i specializované služby technických poradců. Při stavbách jsme vždy na Vaší straně. Společně s produkty Sika nabízíme komplexní řešení pro rodinné domy i velké projekty.

Výhradní dovozce značky SCHÖNOX do ČR:

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno – Komín

Tel: +420 546 422 464
E-mail: sika@cz.sika.com

Aktuality